Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

“Đi trước mở đường phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”

07/11/2022 - 06:41

BDK - Đảng ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công an trong tỉnh luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và của mỗi đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quán triệt, tuân thủ các nguyên tắc, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; mục đích, yêu cầu, vị trí, vai trò, phương pháp, hình thức tiến hành KT, GS.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Ảnh: Quang Duy

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Ảnh: Quang Duy

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh luôn đi đầu góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh nhà. Những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó, công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng trong đảng bộ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Công tác KT, GS, trước hết phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. KT, GS phải chú trọng cả “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, chủ yếu, phòng ngừa là chính, chống phải hết sức quyết liệt và tới nơi tới chốn. KT, GS không phải mục đích chính là để xử lý. Tuy nhiên, nếu có vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời để răn đe, giáo dục, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và ngành công an.

Thực hiện phương châm “GS phải mở rộng”, “KT phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, với tinh thần quyết liệt, chủ động, cấp ủy, UBKT các cấp trong Công an tỉnh đã tiến hành công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định. Các hành vi vi phạm đều được phát hiện kịp thời và đề xuất xử lý nghiêm minh để răn đe, cảnh tỉnh chung. Tổ chức GS trên tất cả địa bàn, lĩnh vực; tập trung KT những nơi có biểu hiện đoàn kết nội bộ chưa tốt để chủ động nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Hiệu quả tích cực

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS trong Đảng bộ Công an tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp đã thực hiện đúng, đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong KT, GS. Qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế những vi phạm. Đồng thời, qua KT, GS, các hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức KT 25 cuộc, GS 12 cuộc. Trong đó, đã KT, GS việc tham mưu, thực hiện 4/5 chương trình, nghị quyết chuyên đề của đảng ủy theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác KT, GS việc thực hiện các kết luận KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp. Kết quả KT, GS, chưa phát hiện TCĐ vi phạm bị xử lý kỷ luật. Các TCĐ đã thi hành kỷ luật 6/14 đảng viên (giảm 8 đảng viên, bằng 57,1% so với cùng thời điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020), gồm khiển trách 3 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên; trong đó, đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở kỷ luật 5 đảng viên, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kỷ luật 1 đảng viên.

Đảng ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Với tính chất và đặc thù của hoạt động KT, GS và thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, các vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi cán bộ KT không chỉ thuần thục về nghiệp vụ KT, GS mà còn phải có hiểu biết về lĩnh vực đang KT, GS. Do đó, việc sử dụng cán bộ KT cho mỗi lĩnh vực, địa bàn và từng cuộc KT, GS cũng phải cân nhắc để bảo đảm phát huy được năng lực, sở trường từng cán bộ và nâng cao chất lượng của cuộc KT, GS. Bên cạnh đó, đảng ủy thường xuyên, định kỳ nghe UBKT báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT trong tham mưu và tổ chức thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ.

Từ nhận thức đúng, đầy đủ và lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS của các cấp ủy đảng Công an trong tỉnh thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, qua KT, GS kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong 6 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật, có 3 trường hợp vi phạm quy trình công tác được các TCĐ KT, GS phát hiện và xử lý nghiêm minh. Kết quả KT, GS của các cấp ủy, TCĐ trong thời gian qua có thể nói đã “đi trước”, “mở đường” trong việc phát hiện, xử lý kịp thời đảng viên vi phạm.

“Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó nhấn mạnh công tác KT, GS là những nhiệm vụ quan trọng. Các cấp ủy, TCĐ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Đảng về công tác KT, GS; UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT đảng ủy cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tổ chức tốt công tác nắm tình hình TCĐ, đảng viên. Các cấp ủy đảng thể hiện tốt vai trò chủ thể KT, GS. Không có tình trạng “khoán trắng” việc thực hiện công tác KT, GS cho UBKT, cán bộ làm công tác KT”.

(Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,
Phó giám đốc Công an tỉnh)

Nguyễn Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN