158 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (khóa I)

29/04/2022 - 18:11

BDK.VN - Ngày 29-4-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bến Tre bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (khóa I) diễn ra từ ngày 26 đến 29-4-2022.

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (khóa I).

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (khóa I).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi chiêu sinh tham dự đúng, đủ thành phần và số lượng theo kế hoạch. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách lớp, trưởng và phó đoàn của các đơn vị luôn phát huy, nhất là việc quản lý giờ giấc, đảm bảo học tập theo đúng nội quy của trường. Tất cả các đồng chí học viên nhiệt tình, năng động, tinh thần học tập nghiên cứu, lắng nghe báo cáo viên giảng bài, tiếp thu ý kiến và trao đổi thảo luận sôi nổi. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đảm bảo đến lớp đúng thời gian, giờ giấc quy định. Các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị nội dung chu đáo; phổ biến, truyền đạt các chuyên đề phù hợp với đối tượng học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia mong muốn từ những kiến thức được cập nhật tại lớp và tự nghiên cứu, các học viên sẽ vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn sinh động trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân hay nói cách khác là làm dân vận khéo để tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu tại lễ bế giảng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu tại lễ bế giảng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên truyền, vận động là trọng tâm của công tác dân vận, với phương châm “Dân vận phải đi trước một bước”. Để cụ thể việc thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, chương trình công tác dân vận năm 2022 của Tỉnh ủy đã xác định chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân”.

"Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận mà trọng tâm là Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 19-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, chủ động nắm tình hình nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của nhân dân trọng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tạo sự chuyển biến và hưởng ứng mạnh mẽ trong nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng chất phong trào thi đua “Dân vận khéo” chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, biểu dương các cá nhân điển hình Dân vận khéo; tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”,  Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN