50 năm hình thành và phát triển của ngành kiểm tra Đảng Bến Tre

15/10/2018 - 07:03

Cuối năm 1969, thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương Cục Miền Nam, Tỉnh ủy Bến Tre lập Bộ phận chuyên trách công tác kiểm tra (KT) (3 đồng chí) để giúp Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ KT của Tỉnh ủy. Trong thời kỳ này, cấp huyện, thị và cơ sở chưa hình thành cơ quan KT chuyên trách, công tác KT của Đảng do cấp ủy các cấp thực hiện thông qua cơ quan tổ chức cấp ủy. Đến Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 1977 - 1979, cấp huyện, thị mới có cơ quan KT chuyên trách. Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III trở đi, hệ thống ngành KT Đảng của tỉnh mới hoàn chỉnh như hiện nay.

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh trao giấy khen cho các thí sinh tại hội thao, hội thi ngành kiểm tra Đảng.  Ảnh: Trần Diệp

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh trao giấy khen cho các thí sinh tại hội thao, hội thi ngành kiểm tra Đảng.  Ảnh: Trần Diệp

Đội ngũ không ngừng phát triển

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, gần 50 năm qua, ngành KT Đảng của tỉnh nhà từng bước trưởng thành và phát triển. Hệ thống ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng và hoạt động thành nền nếp, ngày càng hiệu quả hơn. Từ ngày đầu thành lập, Ban KT của tỉnh chỉ có 3 đồng chí, đến nay, toàn tỉnh có 1.344 đồng chí chuyên trách làm công tác KT. Trong đó, cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 21 đồng chí; 14 UBKT huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương, gồm 92 đồng chí; 275 UBKT đảng ủy cơ sở, với 1.228 đồng chí. Hầu hết các đồng chí đều có trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức hệ thống bộ máy cơ quan KT từ tỉnh đến cơ sở ngày càng lớn mạnh, đội ngũ cán bộ KT đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Từ năm 2010 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, giám sát (GS), nhất là xây dựng và triển khai chương trình KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp hàng năm. Chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ KT, GS theo quy định Điều lệ Đảng, như: tăng cường công tác GS, nắm tình hình, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi, dễ phát sinh vi phạm, phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành KT xử lý theo quy định. Công tác thi hành kỷ luật đảng thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời; phân loại, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai nghiêm túc…

Thông qua KT, GS đã kịp thời phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp, kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi. Đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm

Gần 10 năm qua, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy KT 6.899 tổ chức đảng và 85.196 đảng viên; GS chuyên đề 2.721 tổ chức đảng và 3.886 đảng viên. Qua KT, GS đã giúp tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên sai phạm đến mức xử lý kỷ luật hàng năm giảm từ 20 - 25% so với cùng kỳ...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những khuyết điểm, hạn chế. Đó là nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ KT, GS chưa đầy đủ. Việc kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng có lúc, có việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo chưa nhiều. Tính chiến đấu của UBKT và cán bộ KT ở một vài nơi chưa cao, còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, thiếu bản lĩnh, đấu tranh trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngành KT Đảng của tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ KT các cấp trong tỉnh luôn phát huy tinh thần “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” để phòng ngừa vi phạm, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ; tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật. Công tác KT, GS và thi hành kỷ luật đảng có tác dụng, hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành KT, UBKT Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng; đồng thời cổ vũ, động viên UBKT các cấp, cán bộ, công chức trong ngành không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, hoàn thiện nhân cách người cán bộ KT của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với những đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành KT vào công tác xây dựng Đảng, cơ quan UBKT Tỉnh ủy được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Ủy ban KT Trung ương, UBND tỉnh. Trong đó, có 4 đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng huân chương, huy chương các loại; 7 đồng chí được UBKT Trung ương tặng bằng khen có thời gian cống hiến 20, 25 năm trong ngành KT nhân kỷ niệm 60, 70 năm ngày truyền thống ngành; 759 đồng chí được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KT của Đảng.

Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN