700 vụ việc trợ giúp pháp lý trong 6 tháng đầu năm 2010

02/07/2010 - 08:08

6 tháng đầu năm 2010, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện được 156 vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người thuộc đối tượng được TGPL (tư vấn pháp luật 65 vụ, bào chữa, bảo vệ, đại diện, hòa giải 91 vụ), 544 vụ việc tư vấn pháp luật cho người không thuộc đối tượng được TGPL (tại trụ sở 339 vụ, thông qua TGPL lưu động 204 vụ).

Công tác truyền thông pháp luật về TGPL và công tác TGPL tại cơ sở được xem là thế mạnh của Trung tâm. Trong 6 tháng qua, Trung tâm đã phối hợp với phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện thực hiện khảo sát nhu cầu TGPL và tổ chức TGPL lưu động tại 17 xã, phường trong tỉnh (kế hoạch năm 2010 là 40 xã) và TGPL lưu động cho phụ nữ 5 xã (kế hoạch năm 2010 là 10 xã), cho trẻ em tại 3 xã trọng điểm có trẻ em bị xâm hại tình dục. Trung tâm đang thực hiện việc biên soạn, in sang băng cassette tuyên truyền về pháp luật TGPL và một số quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi cơ bản của người dân, phát cho 164 xã, phường để phát trên đài phát thanh của các xã. Qua các buổi TGPL theo chương trình hàng năm, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình TGPL lưu động, Trung tâm đã giới thiệu chuyên đề pháp luật cho 1.342 người dân tham dự, phát trực tiếp và chuyển cho UBND xã phát lại cho người dân tại địa phương 14.812 tờ gấp pháp luật, báo cáo chuyên đề pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình tại xã Bình Thới (Bình Đại) và Công ty Cổ phần Lâm thủy sản xuất khẩu Bến Tre .

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN