9 tháng năm 2023 Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 12,5 tỷ đồng

28/09/2023 - 06:31

BDK.VN - Trong 9 tháng năm 2023, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 31 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.

Nội dung thanh tra: Về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án (gói thầu) mua sắm tài sản, trang thiết bị; việc  quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Cơ quan thanh tra đã kết thúc 24 cuộc, ban hành kết luận 22 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện 17 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 12,595 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 3,986 tỷ đồng; chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 8,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 5 tổ chức và 45 cá nhân; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ với 3 đối tượng có liên quan.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 1,55 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 375 tổ chức và 6.945 cá nhân. Nội dung thanh, kiểm tra thuộc các lĩnh vực về giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ.

Cơ quan chức năng phát hiện 108 tổ chức, 272 cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 413 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 347 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 91 tổ chức và 256 cá nhân, với số tiền 2,38 tỷ đồng.

Huỳnh Đức

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN