Ấp Long Thạnh xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện

15/09/2021 - 06:15

BDK - Chi bộ ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại có 25 đảng viên (miễn sinh hoạt 8 đồng chí). Chi bộ có nhiều hoạt động nổi bật với thành tích 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019 - 2020). Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Long Thạnh đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong năm 2021.

Đường nông thôn ấp Long Thạnh, xã Long Hòa.

Đường nông thôn ấp Long Thạnh, xã Long Hòa.

Công tác chính trị tư tưởng

Chi bộ ấp Long Thạnh quán triệt sâu các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC). Đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, nhiệt tình và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chi bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các khoản thu, chi vận động đóng góp xây dựng các công trình và công tác an sinh xã hội tại cơ sở, đã được người dân đồng tình hưởng ứng cao.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Long Thạnh Nguyễn Hoàng Minh, Chi ủy luôn gắn bó, gần gũi và nắm sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện đúng theo kế hoạch. Hàng năm, tổ chức kiểm tra 12 lượt đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã cũng tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy. Chi bộ không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật, đảng viên thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản.

Đảng viên chi bộ luôn nêu gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ có tập thể Chi hội Phụ nữ ấp và 1 đảng viên được Huyện ủy khen thưởng về thành tích 5 năm học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016 - 2021) và còn nhiều đảng viên được tuyên dương điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp xây dựng quê hương.  

Hưởng ứng các phong trào địa phương

Chi bộ ấp Long Thạnh quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của 13 tổ nhân dân tự quản (mạnh 11 tổ, khá 2 tổ) và Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp (21 thành viên). Ban công tác MTTQ ấp và các chi hội đoàn thể hoạt động mạnh, góp phần tích cực để chi bộ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Long Thạnh gương mẫu đi đầu trong xây dựng xã NTMNC. Trong đó, nổi bật là xây dựng giao thông thông thôn. Ấp đã vận động nhân dân đóng góp hoàn thành 5 tuyến đường bê-tông đạt chuẩn có chiều dài 1,3km, với tổng số tiền dân đóng góp trên 310 triệu đồng. Đến nay, ấp Long Thạnh có đường cấp A đạt 100% với chiều dài 1,65km, đường cấp B đạt 100% dài 860m, đường cấp C đạt 33,48% dài 800m và còn đang tiếp tục nâng cấp các tuyến đường cấp C. Các đoàn thể xã phát huy hiệu quả mô hình “Ánh sáng an ninh” và “Phân loại rác thải”, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong nâng chất xã NTMNC.

Chi bộ ấp Long Thạnh phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tăng thu nhập cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người tại ấp đạt 48 triệu đồng/năm; giảm số hộ nghèo còn 11 hộ (chiếm 2,37%).

Những tháng đầu năm 2021, Chi bộ ấp Long Thạnh tích cực lãnh đạo nhân dân ấp nâng chất các tiêu chí xã NTMNC. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cấp trên và ngành y tế; góp phần giữ vững xã Long Hòa là “vùng xanh” của huyện và của tỉnh.

“Chi ủy ấp Long Thạnh linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành hoạt động, có nhiều cách làm hay và là trung tâm đoàn kết của chi bộ. Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp đều nhiệt tình công tác và nêu gương điển hình trong các phong trào, nhất là đóng góp xây dựng xã NTMNC”, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hòa Lê Thị Mỹ cho biết.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN