Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

25/03/2011 - 07:52

Thực hiện kế hoạch phúc tra, ngày 24-3-2011, ông Lê Hoàng Tuấn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Bến Tre về phòng chống tham nhũng (BCĐ.PCTN tỉnh) đã chủ trì buổi làm việc, phúc tra những hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Cục Thuế tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Điệp – Cục Trưởng Cục Thuế cùng cán bộ các phòng nghiệp vụ đã làm việc với đoàn.

Thời gian qua, việc khắc phục những hạn chế (theo Thông báo kết luận số 13/TB-BCĐ ngày 22-9-2009 của Thường trực BCĐ.PCTN tỉnh) được Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm: triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN của Trung ương, tỉnh sâu rộng trong CBCCVC cơ quan (29 văn bản); thường xuyên kiểm tra nội bộ để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng (56 cuộc); thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ (2 cán bộ), luân chuyển công tác 71 CBCC. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí được Ban lãnh đạo Cục đẩy mạnh, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC về PCTN.

Kết thúc cuộc phúc tra, ông Lê Hoàng Tuấn lưu ý:  Trong năm 2011, Cục Thuế cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC;  đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thu hồi nợ thuế.

 

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN