Bến Tre thực hiện tốt các mặt công tác về tư pháp

24/11/2010 - 08:24

Ngày 22-11-2010, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật công tác tư pháp, thi hành án dân sự, do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh cùng các ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp và làm việc với đoàn.

Đại diện Sở Tư pháp đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 có hiệu lực đến nay. Hàng năm, cơ quan tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện rà soát và hệ thống hóa in thành sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành (cho đến khi Công báo tỉnh phát hành số đầu tiên năm 2006). Năm 2010, tỉnh đã tổ chức tổng rà soát, hệ thống hóa 2.983 VBQPPL (2.300 nghị quyết và 683 quyết định, chỉ thị) do HĐND và UBND các cấp ban hành từ năm 1976 đến 31-12-2009; kiến nghị xử lý 167 văn bản (16 nghị quyết và 151 quyết định, chỉ thị); 2.350 văn bản hết hiệu lực và 466 văn bản còn hiệu lực.
Dù vậy, công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL của tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, cần khắc phục. Cụ thể như: dự thảo văn bản gửi thẩm định không đúng quy định (không đảm bảo về hồ sơ và thời hạn) làm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định, gây bị động cho cơ quan thực hiện chức năng thẩm định; chất lượng một số dự thảo văn bản chưa cao, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL ở cấp xã không đúng quy trình Nghị định số 40/2010/NĐ-CP; vai trò của lực lượng cộng tác viên kiểm tra văn bản chưa được phát huy; hoạt động pháp chế của các sở, ban ngành chưa đạt hiệu quả, nhân sự chủ yếu là kiêm nhiệm; kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát văn bản ở một số đơn vị không được cấp.
Ông Đinh Trung Tụng nhận xét, Bến Tre thực hiện tương đối tốt công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này, ông cho rằng: Cần phải có sự tham gia của ngành tư pháp trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL một cách thường xuyên; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác soạn thảo và ban hành VBQPPL, tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn việc thành lập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản; cung cấp phần mềm tin học quản lý và theo dõi văn bản; thường xuyên tổ chức tập huấn hoặc hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn bản, với các chuyên đề khó, liên quan thiết thực đến địa phương như đất đai, xây dựng, tài chính…
Trước đó, đoàn có buổi làm việc với Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Đoàn Luật sư, Cục Thi hành án dân sự về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thi hành án dân sự…

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN