Bồi thường thu nhập thực tế bị mất?

03/01/2011 - 08:29

Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn giao thông, nằm viện điều trị đã hai tháng nay. Tôi phải nghỉ việc để chăm sóc cho chồng. Người gây tai nạn cho chồng tôi đã bồi thường một số tiền thuốc men. Tôi có thể yêu cầu người đó bồi thường thu nhập bị mất trong quá trình nuôi chồng không?

(Nguyễn Thị Lan, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre)

Trả lời: Người xâm phạm sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại về chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Ngoài ra, còn phải bồi thường chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại (Điều 609 Bộ luật Dân sự).

Trường hợp của bà, có thể yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường phần thu nhập đã bị mất trong thời gian nghỉ việc chăm sóc cho chồng.

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN