Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

15/05/2022 - 18:09

BDK - Cai nghiện (CN) ma túy (MT) cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là hình thức bắt buộc được quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống MT (Luật số 73/2021/QH14) được Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022.

Theo luật quy định, người nghiện MT từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở CN bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt CNMT tự nguyện. Trong thời gian CNMT tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất MT. Người nghiện MT các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Luật quy định trách nhiệm của người nghiện MT từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở CN bắt buộc. Người nghiện phải tuân thủ các quy định về CNMT bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở CN bắt buộc. Người nghiện phải tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

Theo điều luật quy định, thời hạn CNMT bắt buộc đối với người nghiện MT từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 6 - 12 tháng. Việc đưa người nghiện MT từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở CN bắt buộc do tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN