Châu Hưng “năng động - đột phá” xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị

09/07/2021 - 06:44

BDK - Thực hiện tinh thần thi đua theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Huyện ủy Bình Đại “Năng động - tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới - NTM”, với sự “đồng thuận - sáng tạo” của toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã nhà, đến nay, xã Châu Hưng xây dựng đạt cơ bản các tiêu chí (TC) xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) và đạt điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

Quốc lộ 57B - đoạn đi qua xã Châu Hưng, huyện Bình Đại.

Quốc lộ 57B - đoạn đi qua xã Châu Hưng, huyện Bình Đại.

Tháng 8-2019, bằng sự nỗ lực, phấn đấu, xã Châu Hưng đã vượt lên và trở thành điểm sáng của các xã tiểu vùng I khi xây dựng thành công xã NTM. Ngay từ sau khi đạt danh hiệu này, xã bắt tay ngay vào xây dựng song hành cả 2 danh hiệu - xã NTMNC và đô thị loại V, bởi trong phát triển chiến lược của huyện, Châu Hưng là trung tâm kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng  - an ninh của tiểu vùng I.

Châu Hưng là xã thuần nông, đời sống chính của người dân là canh tác vườn dừa 671ha, kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi. Trong nhiều năm qua, các phong trào thi đua được địa phương phát động mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần nâng cao và ổn định đời sống của người dân như: phong trào đưa cây màu xuống chân ruộng; cải tạo và tận dụng những vùng đất kém hiệu quả để trồng cỏ nuôi bò và dê; trồng các loại cây ăn trái… Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả với các loại cây như ớt, cà chua...

Trong chăn nuôi, từ một địa phương có đàn bò, đàn dê thấp, đến nay, tổng đàn bò của xã đạt 1.500 con, đàn dê 1.210 con. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển vượt bậc. Toàn xã có 337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 10 doanh nghiệp, 20 cơ sở công nghiệp và 1 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới, nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ của người dân. Các cơ sở vật chất văn hóa tiếp tục  được quan tâm đầu tư, giữ gìn và phát huy tác dụng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,7%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt hơn 60 triệu đồng/năm.

Bí thư Đảng ủy xã - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong cho biết: Hiện nay, Châu Hưng tập trung hoàn thiện 3 TC: TC số 11 về tổ chức sản xuất, địa phương cần nâng vốn điều lệ của hợp tác xã nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên chưa tổ chức thực hiện được. TC số 12 về giáo dục và đào tạo, phải đạt tỷ lệ 65% lao động qua đào tạo; hiện nay, lao động của địa phương, qua rà soát đạt 40,78%. Nếu tính luôn đối tượng học sinh được đào tạo nghề thì tỷ lệ này sẽ đạt rất cao. Châu Hưng đang có tờ trình xin ý kiến về TC này.

Đối với TC số 13 về môi trường, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy, hiện nay, 2 nhà máy nước trên địa bàn đã hoạt động hết công suất nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của người dân, hệ thống đường dẫn chưa được phủ khắp. Dù thực tế trong nhân dân, có 1 đồng hồ nước nhưng có đến 2 - 3 hộ sử dụng. Nếu được tính thì tỷ lệ sử dụng nước máy của người dân sẽ nâng lên rất nhiều. Như vậy, 15 TC NTMNC của xã Châu Hưng đã đạt cơ bản.

Riêng về xây dựng đô thị loại V, đến nay, Châu Hưng đạt 54/59 TC, đạt điểm theo quy định. Trong quý III-2021, cùng với các ngành chức năng của huyện và tỉnh, Châu Hưng hy vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu này với Trung ương.

Đảng bộ xã Châu Hưng có 187 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 4 chi bộ ấp. Từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã thực hiện thành công 4/4 ấp các mô hình kiêm nhiệm. Sau khi Chi bộ ấp Hưng Nhơn được công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” vào đầu năm 2020, Đảng ủy xã đã nhân rộng mô hình. Hiện nay, Chi bộ ấp Hưng Chánh đã triển khai xây dựng mô hình này.

Bài, ảnh: Thành lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN