Châu Thành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/03/2021 - 13:05

BDK.VN - Ngày 5-3-2021, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Thông báo số 169/TB-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  và Thông báo  số 144/TB-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành  về phân bổ cơ cấu, số lượng, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dựa vào kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, hội nghị đã thảo luận và bỏ phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% giới thiệu ông Võ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện hiệp thương giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh, huyện. 

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc đề nghị ông Võ Thanh Tùng hoàn chỉnh hồ sơ đại biểu ứng cử HĐND tỉnh, huyện; Văn phòng HĐND - UBND huyện hoàn chỉnh các văn bản có liên quan gởi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đúng thời gian quy định để tiến hành các bước tiếp theo.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN