Châu Thành tập trung nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới

12/09/2021 - 13:04

BDK.VN - Ngày 9-9-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành đã ban hành Nghị quyết số 04 về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Châu Thành tiến hành xét nghiệm sàng lọc, tầm soát làm sạch địa bàn.

Châu Thành tiến hành xét nghiệm sàng lọc, tầm soát làm sạch địa bàn.

Theo đó, huyện đề ra mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn huyện theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg đồng thời áp dụng các giải pháp, biện pháp nới hơn so với Chỉ thị 16/CT-TTg phù hợp với thực tiễn địa bàn, bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện. Trong đó, chọn xã Phước Thạnh thực hiện thí điểm quản lý “vùng xanh” theo quy chế riêng, để làm cơ sở nhân rộng tổ chức thực hiện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 để giữ vững và khôi phục “vùng xanh”; phấn đấu đến ngày 21-9-2021 huyện Châu Thành trở về trạng thái bình thường mới.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện sẽ kịp thời triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sát hợp với tình hình trên địa bàn huyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thật sự quyết liệt, chủ động, kịp thời đề ra các giải pháp sát với địa phương, không rập khuôn, ưu tiên cao nất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất phát hhuy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị khiêm tốn, lắng nghe, khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình, đạt hiệu quả cao nhất. Kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hoặc thay thế ngay theo quy định hiện hành những cá nhân thiếu trách nhiệm lơ là, chủ quan không thực hiện đúng các quy định, thẩm quyền để xảy ra các trường hợp tái phát sinh ca nhiễm Covid-19, lây lan, không kiểm soát được tình hình trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới với đa dạng hình thức, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vận động người dân và toàn xã hội tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “tỉnh nắm tới xã, huyện nắm đến ấp, xã nắm tới hộ gia đình; thực hiện tốt công tác quản lý xã hội và xét nghiệm sàng lọc, tầm soát làm sạch địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây; đảm bảo hậu cần khôi phục sản xuất và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN