Chính phủ chuẩn bị 5 dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

03/08/2010 - 07:58

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 20/8 - 25/08/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công nhiệm vụ cho 5 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ chuẩn bị 5 dự án Luật.

Trong văn bản Chính phủ phân công nhiệm vụ chuẩn bị Phiên họp thứ 33 của UBTVQH được Văn phòng Chính phủ ban hành chiều nay (2/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị, trình Dự án Luật Đo lường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Thủ tướng phân công việc phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Cơ yếu. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị trình Dự án Luật Khiếu nại.

Theo kế hoạch, các dự án luật này sẽ được hoàn thiện trước 14/8/2010 để kịp phục vụ phiên họp. 

Nguồn Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN