Chợ Lách chú trọng công tác phát triển đảng viên

09/09/2022 - 05:42

BDK - Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng chất công tác kết nạp ĐV, phát huy vai trò ĐV trẻ trong tổ chức đảng.

Kết nạp đảng viên là học sinh tại Trường THPT Trần Văn Kiết (Chợ Lách). Ảnh: Phúc Hậu

Kết nạp đảng viên là học sinh tại Trường THPT Trần Văn Kiết (Chợ Lách). Ảnh: Phúc Hậu

Đảm bảo đúng chuẩn, chất

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Chợ Lách có sự quan tâm đảm bảo công tác phát triển đảng đúng chuẩn, chất. Công tác tuyên truyền cũng như bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, kết nạp ĐV tại chi bộ, đảng bộ được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp.

Hàng năm, Huyện ủy có kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu kết nạp ĐV mới cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ngay từ đầu năm. Đồng thời làm tốt công tác khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp; công tác kết nạp ĐV bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy các cấp.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng, đa số các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, các chương trình hành động của đoàn, hội. Qua đó, phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xác định rõ công tác phát triển ĐV là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển ĐV.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng cho biết: Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ ĐV, nhất là đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đồng thời thường xuyên tổ chức thảo luận hoặc sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển ĐV. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ về Đảng, thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Huyện cũng chú trọng rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, nhất là ngành giáo dục, y tế và học sinh. Mặt khác, tiếp tục thực hiện phát triển đảng trong các đối tượng là người theo tôn giáo. Phân công các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, vận động, thuyết phục phát triển ĐV là công nhân, người lao động và tiến đến việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của đảng viên trẻ

ĐV trẻ là nguồn cán bộ kế thừa của Đảng. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, ĐV trẻ luôn bày tỏ cảm nghĩ của mình là vinh dự và tự hào, nhưng lớn hơn đó là trách nhiệm của người ĐV, phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ Đảng, tiếp tục đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Thực tiễn cho thấy, hiện nay, đội ngũ ĐV trẻ đã không ngừng cống hiến, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ ĐV trẻ của huyện thời gian qua có sự hăng hái, tích cực trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Là một ĐV trẻ, chị Nguyễn Thị Kim Thoa - Bí thư Xã đoàn Phú Phụng cho biết: Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, người ĐV trẻ trước hết tuyệt đối trung thành, chấp hành Điều lệ Đảng, tham gia sinh hoạt, học tập đầy đủ, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng người. Bản thân mỗi người cần có sự nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị để thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nêu gương cho thanh niên và tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong các phong trào cách mạng 2 năm qua, huyện đã tạo được nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú để kết nạp đảng. Cụ thể, năm 2021 kết nạp 62/60 ĐV mới, trong đó, ĐV trẻ là 46, chiếm 74,2%. 9 tháng năm 2022 kết nạp 63/70 ĐV, đạt 85,71% chỉ tiêu năm 2022, trong đó ĐV trẻ 45, chiếm 71,4%.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN