Chợ Lách đạt kết quả tích cực, ổn định trong 6 tháng đầu năm 2024

24/06/2024 - 05:33

BDK - Nghị quyết (NQ) Huyện ủy Chợ Lách năm 2024 đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó về xây dựng đảng 4 chỉ tiêu; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 24 chỉ tiêu. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ và nhân dân huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đạt những kết quả tích cực, ổn định, tạo bước đệm vững chắc để tăng tốc thực hiện đạt các chỉ tiêu năm đề ra cho đến hết nhiệm kỳ.

Huyện Chợ Lách bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Ngọc Lãm

Huyện Chợ Lách bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Ngọc Lãm

Nhiều chỉ tiêu đạt cao

Theo thống kê các chỉ tiêu xây dựng đảng đến ngày 31-5-2024: kết nạp 51/100 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 51% chỉ tiêu NQ. Công nhận 17/30 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đạt 56,7% chỉ tiêu NQ; kéo giảm đảng viên bị xử lý kỷ luật 4/6, giảm 33,3% so với cùng kỳ.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận. Sản xuất nông nghiệp có hướng phát triển khá. Sản lượng trái cây ước đạt 45.700/89.978 tấn (đạt 50,79% chỉ tiêu). Sản lượng hoa kiểng ước đạt 11/22 triệu sản phẩm (đạt 50% chỉ tiêu). Sản lượng cây giống ước đạt 9/17 triệu sản phẩm (đạt 52,94% chỉ tiêu). Hiện nay, trên địa bàn huyện có 158 cây đầu dòng, 802 vườn cây đầu dòng.

Các hoạt động thương mại đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Xuất khẩu đạt kết quả khả quan. Hoạt động du lịch phục hồi, lượng khách tăng khá cao so với cùng kỳ. Xâm nhập mặn được dự báo và có giải pháp ứng phó hiệu quả. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được nâng chất và bảo đảm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững ổn định.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đạt 50,5% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương trong kỳ báo cáo ước đạt 75,02% dự toán.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện tiếp tục tập trung nâng chất, hoàn thiện hồ sơ các TC huyện NTM nâng cao trình ngành tỉnh thẩm định vào cuối năm 2024. Hiện tại đạt 2/9 TC, các TC còn lại đạt từ 60 - 70% yêu cầu TC. Các xã đã đạt chuẩn xã chuẩn NTM nâng cao theo Bộ TC giai đoạn 2016 - 2020, đang tập trung nâng chất xã NTM nâng cao theo Bộ TC giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết liệt thực hiện các phần việc

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Đặng Văn Thanh cho biết, trong thời gian còn lại của năm 2024, các cấp ủy, lãnh đạo các ban đảng, các cơ quan, ban, ngành huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, lan tỏa phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” năm 2024 cũng như cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng đề cao trách nhiệm, tính tiến công của người đứng đầu, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị.

Toàn Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt xây dựng 30 chi bộ ấp, khu phố để được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Triển khai có hiệu quả “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” và công tác kết nạp đảng viên mới đạt từ 100 đảng viên trở lên. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng cũng như hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Huyện ủy và của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trong tháng 9-2024. Thực hiện mục tiêu kiềm chế đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng chất chuỗi giá trị sản xuất cây giống thuộc Đề án xây dựng huyện Chợ Lách thành Trung tâm Sản xuất giống cây trồng và hoa kiểng quy mô quốc gia đến năm 2025. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các chương trình, chính sách của tỉnh, Trung ương, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ.

Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm; làm tốt công tác đối thoại với dân. Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Tăng cường và đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự…

“Các cấp ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng chất các TC, tập trung nguồn lực thực hiện các TC còn đạt thấp, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả, hoàn thành Bộ TC NTM nâng cao vào cuối năm 2024. Đôn đốc các xã hoàn chỉnh hồ sơ TC và thực hiện quy trình tự đánh giá cấp xã nếu đủ điều kiện. Chợ Lách đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 2 xã NTM nâng cao xã Phú Phụng, Tân Thiềng và 4 xã còn lại trong năm 2024 cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện”.

(Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Đặng Văn Thanh)

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN