Chợ Lách và TP. Bến Tre đạt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới

08/09/2020 - 19:41

BDK - Đến nay, huyện Chợ Lách đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và 10/10 xã đạt chuẩn NTM; TP. Bến Tre có 6/6 xã đạt chuẩn NTM.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân đối với huyện Chợ Lách là 99,96% và đối với TP. Bến Tre là 99,6%. Hiện tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Trung ương thẩm định, công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Dự kiến đến cuối năm 2020, phấn đấu công nhận 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (mỗi đơn vị cấp huyện có 1 xã), 70 ấp tại các xã bãi ngang đạt chuẩn NTM theo Kế hoạch số 680 của UBND tỉnh, ngày 19-2-2019.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN