Chủ tịch nước công bố thêm 8 Luật

04/07/2009 - 08:52

Hôm 3/7 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã thông báo Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 8 Luật liên quan tới các ngành Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 5 mới đây.

Chiều ngày 3/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn Phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 Luật đã được Quốc hội khoá 12 thông qua tại kỳ họp thứ 5, bao gồm: Luật quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật quản lý nợ công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10.2009;

Trước đó, sáng nay Văn phòng Chủ tịch nước cũng tổ chức họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước công bố: Luật quy hoạch đô thị; Luật sửa đổi bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Các luật này cũng vừa được Quốc hội khoá 12 thông qua ở Kỳ họp thứ 5.

Luật quy hoạch đô thị có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010; Luật sửa đổi bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2009; Luật cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 2/9/2009./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích