Chủ trương & chính sách mới

03/05/2012 - 17:13

* Xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Tại hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại ngày 2-5-2012, Thủ tướng Chính phủ còn nêu rõ, nếu công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không được xem xét, giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu quả thì sẽ là mầm mống gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Vì lợi ích toàn dân, chúng ta phải thu hồi đất để phát triển nhưng không tùy tiện. Khâu quy hoạch, thẩm định phải chặt chẽ, không được thu hồi đất rồi sử dụng lãng phí. Việc bồi thường, tái định cư phải đúng, sát thực tế và bàn bạc công khai để người dân đồng thuận.

* Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2012 là: Lương tối thiểu chung lên mức 1.050.000đ/tháng (theo Nghị định 31/2012), và phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức là 25% (hiện nay 10%); Chế độ người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế (Nghị định 23/2012); Xử lý kỷ luật viên chức tự ý nghỉ việc sai quy định (Nghị định có hiệu lực từ 25-5-2012); Không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và một số hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức (Nghị định 24/2012); Quy định các đơn vị được kiểm toán theo tinh thần Nghị định 17/2012…

* Tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho tạm ngưng nhập khẩu những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ; đồng thời giao Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương công bố, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện theo đúng quy định, và rà soát lại danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, bổ sung quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới và đã qua sử dụng, phân công rõ chức trách quản lý của các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN