Chủ trương & chính sách mới

05/02/2012 - 16:19

* Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2-2012. Một số chủ trương, chính sách mới có hiệu lực thực thi từ tháng 2 này là: Tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm; Tuyển thẳng người tốt nghiệp đại học loại giỏi vào công chức cấp xã; Ưu tiên bố trí học nghề đối với phạm nhân là người chưa thành niên; Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất công trình cấp nước…

* Áp dụng mức thu công chứng mới. Từ ngày 15-3-2012, mức thu công chứng mới sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch 08/2012 do Bộ Tài chính ban hành, thay thế Thông tư Liên tịch số 91/2008. Thông tư nêu rõ công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, mua bán đất, tài sản khác… có giá trị từ 50 triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng. Thông tư 08 cũng quy định mức thu phí mới đối với các công việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê lại tài sản. Mức thu này được áp dụng thống nhất đối với Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng.

* Rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực, trong đó có bổ sung quy định hồ sơ đăng ký hộ tịch gởi qua hệ thống bưu chính; rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn. Theo đó, thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2012.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN