Chủ trương & chính sách mới

05/05/2011 - 16:41

Ngày 29-4-2011, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã có thông báo mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Theo đó, thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 15-6-2011, với các đề tài sau: “Nghiên cứu sử dụng bùn thải ao nuôi tôm sú và cá tra để sản xuất phân hữu cơ phục vụ cho nông nghiệp”; “Du nhập, thuần dưỡng và phát triển giống gà Đông Tảo”; “Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo máy gọt vỏ nâu cơm dừa”; “Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo máy lột vỏ gỗ sọ dừa”…

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2011 với những mục tiêu, nhiệm vụ như sau: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống ma túy; tập trung phát triển, đấu tranh tội phạm về ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh người nghiện mới. Cụ thể, giảm 50 người nghiện ma túy; chuyển hóa 15 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy thành xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; cai nghiện, dạy nghề và quản lý sau cai nghiện 50 người nghiện; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả nhiều vụ tội phạm về ma túy…

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN