Chủ trương & chính sách mới

05/07/2011 - 16:38

Nhà giáo đủ 5 năm giảng dạy, được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Đây là quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo tại Nghị định 54/2011 được Chính phủ ban hành ngày 4-7-2011. Nghị định quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Chế độ này được tính từ ngày 1-5-2011.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính triển khai quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Khám, chữa bệnh. Theo Luật này, Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác; HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của UBND cùng cấp.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN