Chủ trương & chính sách mới

05/08/2011 - 07:44

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 1315 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương, Hội đồng quản trị doanh nghiệp của Nhà nước chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

Chỉ thị nêu rõ, các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện và năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về đấu thầu, nhằm đảm bảo thực hiện đúng Chỉ thị số 494 ngày 20-4-2010 của Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn Nhà nước.

 

Theo thông báo 183 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao Bộ Giáo dục - Đào tạo đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, khai thác công nghệ thông tin, sử dụng internet phục vụ dạy và học, phấn đấu đến năm 2015 ít nhất 50% giáo viên có máy tính và trước năm 2020 mỗi giáo viên có một máy tính để phục vụ dạy học và tự học hiệu quả. Ngoài chỉ đạo việc hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên vào năm 2012, thông báo cũng lưu ý nhắc tất cả các tỉnh, thành trực thuộc trung ương đến năm 2012, thực hiện dứt điểm “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở học tập) đối với mỗi học sinh. Nếu tỉnh nào không đủ điều kiện tự thực hiện thì cần báo cáo kịp thời đến Bộ Giáo dục - Đào tạo để có giải pháp hỗ trợ cấp quốc gia.

H.T.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN