Chủ trương & chính sách mới

05/11/2010 - 08:11

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2010 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức lương tối thiểu vùng sắp tới sẽ cao hơn mức lương hiện nay từ 100.000 đến 370.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu cho lao động làm việc ở các đơn vị trên được chia theo 4 vùng: I, II, III, IV. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng (mức lương này được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương… Nghị định bắt đầu được áp dụng, chia theo hai địa bàn, với hai mốc thời gian khác nhau là từ 1-1-2011 và 1-7-2011.
* Ngày 2-11-2010, Sở Giáo dục – Đào tạo có Công văn hướng dẫn số 1277 đối với các phòng giáo dục – đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 29 (20-11-1982 – 20-11-2010). Theo đó, các phòng, đơn vị trực thuộc phải thực hiện theo Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tỉnh về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu. Cụ thể là ôn lại thành tích năm học qua; tuyên dương những điển hình tiên tiến trong đội ngũ thầy cô giáo; tổ chức thăm viếng những nhà giáo lão thành, khó khăn, ốm đau… Thời gian tổ chức thống nhất vào thứ bảy 20-11, riêng ngành mẫu giáo, vào thứ sáu 19-11.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN