Chủ trương & chính sách mới

07/07/2010 - 07:59

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2010 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nghị định gồm 7 chương, 84 điều, có hiệu lực thi hành từ 8-8-2010. Theo đó, nghị định qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý Nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở. Nghị định được áp dụng với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam.

* Tỉnh vừa ban hành 3 quyết định và quy chế sau: Quyết định chuyển Xí nghiệp phà Bến Tre từ công ty Nhà nước thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải – đây là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Bến Tre; Quyết định cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.
* UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2010 của huyện Ba Tri là 11 tỷ đồng, Mỏ Cày Bắc 11,5 tỷ đồng, và giao trách nhiệm cho hai huyện trên quản lý, giải ngân vốn đúng danh mục công trình đã phê duyệt, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện theo như chỉ đạo và quy định.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN