Chủ trương & chính sách mới

08/08/2011 - 08:20

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Y tế phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư rà soát lại chỉ tiêu về suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và về phát triển thể lực, chiều cao của thanh niên Việt Nam như đã nêu trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, chiều cao trung bình của thanh niên đạt trên 1,63m, và đến năm 2020 sẽ đạt từ 1,65m trở lên. Tương tự, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phấn đấu giảm xuống dưới 10% vào năm 2015 và dưới 5% vào năm 2020 (năm 2010, tỷ lệ này là 17,5%).

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1271 về việc Tổng điều tra thứ 4 về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Đây là cuộc Tổng điều tra thứ 4 về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Cuộc Tổng điều tra sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1 đến 30-4-2012; giai đoạn 2 từ ngày 1 đến 30-7-2012. Nội dung cuộc Tổng điều tra gồm: thông tin chung về cơ sở lao động; các hoạt động sản xuất, kinh doanh; các trang thiết bị, nguồn vốn, tài sản lưu động, tài sản cố định... của các cơ sở.

H.T.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN