Chủ trương & chính sách mới

08/12/2011 - 17:44

4 tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Theo Nghị định số 112 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn vừa được ban hành, công chức cấp xã phải có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Đặc biệt, công chức cấp xã phải am hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác; phải có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn cụ thể theo từng chức danh sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định.

Ngày 6-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có ý kiến về việc giao tổ chức tín dụng xem xét, quyết định việc cho vay đối với nhu cầu vốn để mua vàng phục vụ sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo đó, tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay mua vàng để sản xuất gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, bảo đảm khả năng thu hồi nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Ngoài ra, tổ chức tín dụng cũng phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh rủi ro trong quá trình cho khách hàng vay vốn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 295 ngày 6-12 như sau: Lấy “Năm an toàn giao thông 2012” là năm thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông đến từng phường, xã, khu dân cư… Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp; trong đó TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội cần triển khai sớm việc bố trí lệch giờ làm việc từ ngày 1-1-2012.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN