Chủ trương & chính sách mới

13/03/2011 - 15:40

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có Thông báo số 02 về việc tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2010 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gởi đến các cấp hội trong toàn quốc. Theo đó, mỗi tỉnh hội sẽ tuyển chọn 4 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các thể loại để gởi về Trung ương Hội, chậm nhất là ngày 18-3-2011, tại địa chỉ: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, 59 -  Lý Thái Tổ – Hà Nội. Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn bao gồm báo viết, báo mạng điện tử, tác phẩm phát thanh, truyền hình được ấn hành và phát sóng từ tháng 10-2009 đến tháng 12-2010 (không nhận các tác phẩm dự tuyển của cá nhân tự gởi đến).

Ngày 9-3-2011, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, từng ngành, từng địa phương phải vận dụng đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát hợp để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả góp phần cùng từng vùng, miền và cả nước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2011; trong đó, tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, cắt giảm đầu tư công, giảm chi ngân sách, kiềm chế nhập khẩu, tiết kiệm tối đa năng lượng, đảm bảo an sinh xã hội…

Ngày 10-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ chức thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, tại thời điểm 0 giờ ngày 1-7-2011. Theo đó, yêu cầu của Chính phủ là các bộ quản lý ngành, UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quyết định danh sách các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để thực hiện việc thí điểm nêu trên, đồng thời phải hoàn thành các văn bản hướng dẫn kiểm kê, đánh giá tài sản và vốn doanh nghiệp trước ngày 30-5-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN