Chủ trương & chính sách mới

15/03/2012 - 15:58

* Từ 15-3-2012, hệ thống các Sở Giáo dục - Đào tạo trên phạm vi toàn quốc bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2012. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến chiều 16-4-2012. Sau thời gian trên, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi từ ngày 17-4 đến 23-4-2012. Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục - Đào tạo, các trường không thay đổi thời hạn, không kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi trước hoặc sau thời hạn quy định.

* Đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được đề xuất nâng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc nâng từ 1,6 triệu lên 2,4 triệu đồng/tháng… là nội dung được đề cập trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đang được Bộ Tài chính công bố trưng cầu ý dân. Tại Luật bổ sung này, bậc thuế mới được đề xuất còn 6 bậc, bỏ bậc cao nhất là thuế suất 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng.

* Chiều nay (15 giờ ngày 16-3), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Nội dung đối thoại là làm rõ những vấn đề mà Bộ đang trực tiếp quản lý, nổi bật như về cấu trúc nền kinh tế; tái cơ cấu đầu tư công; những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài; sự phát triển của các khu vực kinh tế; việc sử dụng vốn ODA… Mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi gởi về email: doithoai@chinhphu.vn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN