Chủ trương & chính sách mới

17/04/2011 - 17:17

Ngày 15-4-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. Theo đó, giá bán điện mới là thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng. Việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường phải được thực hiện công khai, minh bạch. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sử dụng Quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để bình ổn giá điện nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội… Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-6-2011.

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. Theo đó, sẽ bổ sung thêm đối tượng dự thi vào hình thức đào tạo này, như sau: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học nghề… Người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ. Hằng năm, các trường có chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học sẽ tuyển sinh 4 đợt, vào tháng 3, tháng 4, tháng 10 và 11, mỗi đợt thi 4 ngày. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24-5-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN