Chủ trương & chính sách mới

20/07/2011 - 08:15

Ngày 14-7-2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 16 về ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, quy chế gồm 4 chương và 21 điều, quy định cụ thể việc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở vận dụng theo Điều 3 Quyết định 216 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-8-2005.

Trong đó, nêu rõ trình tự, thủ tục đấu giá bao gồm hợp đồng đấu giá; xác định giá khởi điểm đấu giá; thanh toán chi phí đấu giá; xem xét, phê duyệt kết quả đấu giá; thời gian, phương thức và địa điểm thanh toán tiền sử dụng hoặc tiền thuê đất… Quy chế còn quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, đặc biệt là các cơ quan Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN