Chủ trương & chính sách mới

22/12/2010 - 09:04

* Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản thống nhất qui định từ ngày 1-1-2011, tạm ngừng mọi hình thức cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh (kể cả thẻ BHYT cá nhân hay thẻ BHYT hộ gia đình). Thẻ bảo hiểm phát hành từ ngày 1-1-2011 trở đi chỉ ghi thời hạn sử dụng đến ngày 31-12 của năm cấp thẻ. Thẻ bảo hiểm cấp trước thời điểm 31-12-2010, còn giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2011 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ.

* Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới sẽ được giảm thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống 60 ngày (đối với khu có qui mô sử dụng đất từ 200ha trở lên), và từ 65 ngày xuống 45 ngày (đối với khu qui mô dưới 200 ha). Đây là một cải cách nổi bật trong những phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng vừa được thông qua tại Nghị quyết 55 của Chính phủ. Thủ tục này còn được cải tiến ở rất nhiều khâu khác, tạo thuận lợi lớn cho người dân và doanh nghiệp.
* Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Cụ thể, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; xử lý dứt điểm các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cho trẻ; kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ về thể chất lẫn tinh thần.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN