Chủ trương & chính sách mới

23/03/2011 - 08:05

* Báo cáo do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII nêu rõ 6 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội năm 2011 đối với các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương và bộ ngành.

Thứ nhất là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; hai, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách; ba, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, tiết kiệm năng lượng; bốn, điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn liền với hỗ trợ người nghèo; năm, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội; sáu, đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền.

* Hội Nhà báo Bến Tre vừa có thông báo gởi các chi hội nhà báo trong tỉnh về việc mời dự thi giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP. Cần Thơ lần thứ 5. Theo đó, cuộc thi có chủ đề chung là đất nước, con người Cần Thơ trong các phong trào hành động cách mạng được phản ánh qua những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng TP. Cần Thơ văn minh hiện đại. Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các nhà khoa học, cán bộ trong và ngoài TP. Cần Thơ. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải từ 15-4-2010 đến 15-4-2011, với các thể loại sau: báo in, báo nói, báo hình và ảnh báo chí. Mỗi tác giả gởi tối đa 3 tác phẩm qua địa chỉ: Hội Nhà báo TP. Cần Thơ, 13 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; hạn chót là ngày 15-4-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN