Chủ Trương & chính sách mới

23/10/2009 - 13:47

Tỉnh vừa có công văn số 4201 chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố theo tinh thần Chỉ thị số 05 ngày 22-4 vừa qua. Cụ thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng MTTQ cùng cấp tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chấn chỉnh công tác thực hiện quy ước ở ấp, khu phố ở địa phương theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục đã được hướng dẫn tại Hướng dẫn liên tịch số 637.

Từ Tháng cao điểm vì người nghèo 17-10 đến 18-11 năm nay, gắn chặt hơn mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Tinh thần này của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội được cụ thể hóa rằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo sắp tới cần được thiết kế phù hợp hơn theo các định hướng đã được Chính phủ đề ra là: Gắn các mục tiêu giảm nghèo với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với các chính sách an sinh xã hội và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Hội Nhà báo tỉnh vừa có thông báo về việc gởi tác phẩm báo chí dự xét tặng thưởng với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, mỗi chi hội nhà báo sẽ phối hợp với ban biên tập cơ quan báo chí tuyển chọn tác phẩm dự giải (mỗi đơn vị chọn 10 tác phẩm). Thời hạn chậm nhất gởi tác phẩm về Hội Nhà báo tỉnh là 5-12-2009, tại địa chỉ số 20, Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Bến Tre.

P.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN