Chủ trương & chính sách mới

24/08/2011 - 08:10

Tại phiên họp đầu tiên diễn ra từ sáng 22-8-2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã đưa ra xem xét thảo luận xây dựng “Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, đồng thời đã nghe tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội lần thứ hai, dự kiến diễn ra trong 31 ngày, bắt đầu từ 20-10-2011, sẽ thông qua 6 dự án luật và một nghị quyết gồm: Luật Cơ yếu, Luật Biển Việt Nam, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo lường, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu rà soát lại tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước kiểm soát giá, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá và công khai, minh bạch giá cũng như phương pháp, thông số, dữ liệu tính toán. Theo đó, điều hành giá phải góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; những mặt hàng nhạy cảm, ảnh hưởng mạnh đến an sinh xã hội sẽ có sự rà soát, kiểm tra chặt chẽ trong thời gian tới. Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra về giá trong kế hoạch năm 2012, đặc biệt trong vấn đề điều hành giá xăng dầu, giá điện.

 

Giá vàng đang tăng cao một cách bất thường làm ảnh hưởng lớn đến các kênh đầu tư, trong đó bất động sản và chứng khoán sẽ chịu tác động mạnh. Giá vàng đang chịu ảnh hưởng tỷ giá VND/USD, và sự chi phối rất lớn từ giá vàng thế giới; vì vậy trong tương lai gần, giá vàng còn đạt đỉnh cao hơn. Quan điểm chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong những tháng cuối năm 2011 là tổ chức lại thị trường vàng, ổn định tỷ giá, đảm bảo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới, chống đầu cơ làm giá trên thị trường.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN