Chủ trương & chính sách mới

26/01/2011 - 08:22

* Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Tinh thần cốt lõi này được phổ biến tại Hội nghị triển khai công tác năm 2011 vào sáng ngày 24-1-2011. Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác trong năm 2011 là tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tham gia đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
* Thị trường việc làm tại Việt Nam chuyển đổi cơ cấu. Theo tình hình xu hướng việc làm Việt Nam năm 2011, sự chuyển đổi cơ cấu của thị trường lao động từ những việc làm trong ngành nông nghiệp có năng suất lao động thấp, đòi hỏi nhiều lao động sang các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị tăng cao hơn. Ngành chiếm nhiều lao động nhất ở Việt Nam từ năm 2008 đến nay là nông – lâm – thủy sản, khoảng 23 triệu lao động; con số này sẽ giảm còn 21,1 triệu lao động vào năm 2020. Theo Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Sean Doyle, thì tính hiệu quả của thị trường lao động chính là yếu tố cốt lõi để tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế thành công ở Việt Nam. Người lao động có trình độ và kỹ năng cao hơn sẽ là chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi này. 
* Từ tháng 11-2010 đến tháng 10-2011, huyện Ba Tri thực hiện Dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ”. Dự án nhằm tạo sự quan tâm nhiều hơn về môi trường và cảnh quan thiên nhiên đối với các sở, ngành, đoàn thể các cấp và người dân sở tại; huy động sự tham gia cật lực giữa địa phương, doanh nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước tham gia bảo tồn các loài chim quý hiếm ở sân chim, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Dự án với sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Quỹ Cabaret thông qua Trung tâm LIN – TP.HCM, Trường Cao đẳng Bến Tre, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh và UBND huyện Ba Tri.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN