Chủ trương & chính sách mới

26/04/2012 - 17:08

* Sáu thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. Đây là tinh thần Nghị định 38/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành ngày 25-4-2012.

Theo đó, tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia… khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra, tuy nhiên, có 6 trường hợp được miễn kiểm tra là: Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân; thực phẩm trong túi ngoại giao, lãnh sự; thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; thực phẩm gởi kho ngoại quan; thực phẩm là mẫu thử nghiệm; thực phẩm là mẫu trưng bày, hội chợ triển lãm.

* Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính vừa dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với các nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 giờ dạy/năm. Dự thảo quy định chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở các cơ sở giáo dục mầm non dạy 2 buổi/ngày và ở cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN