Chủ trương & chính sách mới

31/07/2009 - 08:50

Ngày 24-7-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP HCM.

Theo đó, công việc của thừa phát lại bao gồm: Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành các bản án, quyết định. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra QĐ thi hành. Nghị định nầy có hiệu lực thi hành từ ngày 9-9-2009.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1101/QĐ-TTg, ban hành QĐ về tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo QĐ sẽ có 10 tổ chức sự nghiệp trực thuộc bộ bao gồm: Viện Ứng dụng công nghệ; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ (được đổi tên từ Trung tâm Hỗ trợ đánh giá khoa học và công nghệ); Ban Khoa học và công nghệ địa phương; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng; Trung tâm Nghiên cứu, phát triển truyền thông khoa học và công nghệ; Tạp chí Tia Sáng; Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng (Văn phòng công nhận chất lượng) và Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích