Cơ quan chức năng tỉnh giải quyết hơn 450 đơn khiếu nại, tố cáo

10/07/2022 - 18:33

BDK - 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 2.759 lượt công dân với 2.268 người, 2.204 vụ việc. Trong đó, có 1.927 lượt người tiếp lần đầu, 832 lượt người tiếp nhiều lần.

Cơ quan chức năng tiếp nhận tổng số 1.390 đơn. Trong đó có 1.180 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm 167 khiếu nại, 22 tố cáo và 991 kiến nghị, phản ánh. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 710, số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 470. Đã giải quyết 458 đơn trong tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm 68 khiếu nại, 10 tố cáo và 380 kiến nghị, phản ánh.

Theo đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được tập trung xem xét, giải quyết kịp thời.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được triển khai đồng bộ và tập trung, chủ yếu là Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN