Có thể khởi kiện về hành vi buộc kỷ luật trái pháp luật

24/04/2022 - 17:53

Anh Nguyễn Văn Tâm có nhu cầu tư vấn: Tôi hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm việc với cơ quan A được 5 tháng. Tháng 8-2021, tôi làm đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình nhưng cơ quan A không đồng ý. Đầu tháng 9-2021, tôi có thông báo bằng văn bản với cơ quan A là sẽ đơn phương chấm dứt HĐLĐ sau 45 ngày, kể từ ngày thông báo. Giữa tháng 10-2021, tôi nghỉ việc và cơ quan A có quyết định kỷ luật tôi. Cơ quan A còn gây khó khăn cho tôi trong việc rút hồ sơ, đóng tài khoản và làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi. Xin hỏi trường hợp của tôi xin nghỉ việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ như nêu trên có đúng không? Tôi phải làm sao?

Thắc mắc của anh được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, người lao động (NLĐ) khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) biết trước trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể: a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn; b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 - 36 tháng; c) Ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Luật quy định, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng không cần thông báo trước cho NSDLĐ trong những trường hợp như: a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của bộ luật này; b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của bộ luật này; c) Bị NSDLĐ ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc…

Hành vi xử lý kỷ luật lao động được xem là trái pháp luật khi không tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 122 BLLĐ và Điều 70 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Cụ thể, việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: người SDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ; phải có sự tham gia của tổ chức đại diện NLĐ (như công đoàn) tại cơ sở mà NLĐ đang bị xử lý kỷ luật là thành viên; NLĐ phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện NLĐ bào chữa; việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản…

Theo trình bày của anh chưa được cụ thể. Tuy nhiên, nếu anh thấy mình bị xử lý kỷ luật không thỏa đáng, trái pháp luật thì anh có thể chọn lựa các hình thức khiếu nại hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Cụ thể chọn lựa các hình thức sau:

1. Thực hiện quyền khiếu nại đề nghị hủy quyết định kỷ luật:

 + Khiếu nại lần đầu: gửi đơn khiếu nại tới NSDLĐ nơi có quyết định kỷ luật.

+ Khiếu nại lần hai: gửi đơn khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính nếu như anh không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết (thời hạn tối đa là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý).

2. Lựa chọn hòa giải thông qua hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động:

Theo quy định tại Điều 188 BLLĐ năm 2019 thì tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án giải quyết.

3. Thực hiện quyền khởi kiện tại tòa án:

Theo Điều 188 BLLĐ năm 2019, anh có quyền khởi kiện trực tiếp đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan đặt trụ sở chính đối với tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động mà anh cho rằng trái quy định của pháp luật. Mặt khác, anh có thể yêu cầu tòa án xem xét và bồi thường đối với hành vi của cơ quan A gây khó khăn cho anh trong việc rút hồ sơ, đóng tài khoản của anh và làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và thu nhập của anh. Anh có thể liên hệ với tòa án để được hướng dẫn cụ thể.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN