Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

23/10/2012 - 15:26

Ngày 19-10-2012, ông Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) sửa đổi.

Đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định về Ban Chỉ đạo PCTN; quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng; bổ sung quy định quản lý nhà nước về PCTN.

Ông Trần Dương Tuấn ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đã lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật: Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích