Đến ngày 20-7-2021 doanh nghiệp sản xuất theo phương châm “4 tại chỗ”

16/07/2021 - 22:06

BDK.VN - Ngày 16-7-2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Văn Bình đã ký Công văn số 1811 về việc dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khi không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Tập huấn “4 tại chỗ cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Giao Long.

Tập huấn “4 tại chỗ cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Giao Long.

Theo đó, từ ngày 16 đến 20-7-2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ - phòng chống dịch bệnh tại chỗ. Đồng thời triển khai test nhanh cho công nhân làm trong doanh nghiệp mình, có thể hợp đồng với đơn vị y tế tư nhân (có pháp nhân) có đủ năng lực để tổ chức xét nghiệm.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cho người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp. Sau ngày 20-7-2021, doanh nghiệp nào không đảm được “4 tại chỗ” sẽ tạm ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới. Riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho người dân phải đảm bảo thực hiện nghiêm giải pháp phòng dịch cho người lao động theo đúng quy định.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã có Công văn 2378 về việc thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Trong đó nêu rõ việc phát động trong doanh nghiệp áp dụng “4 tại chỗ”. Đến ngày 20­-7-2021, các doanh nghiệp trên địa bàn phải thực hiện xong “4 tại chỗ”. Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và tổ chức kiểm tra, giám sát nếu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nào chưa thực hiện được cho tạm ngưng, báo cáo về Ban Chỉ đạo.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN