Di chúc hợp pháp?

20/09/2010 - 09:08

Theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự, để di chúc được coi là hợp pháp, có giá trị pháp lý thì trong việc lập di chúc phải tuân thủ đầy đủ những điều kiện sau đây:

1- Người để lại di sản lập di chúc ở trạng thái minh mẫn, sáng suốt. Lập di chúc là hành vi của chủ sở hữu (chủ sử dụng tài sản) định đoạt tài sản của mình nên chủ sở hữu phải nhận thức được và làm chủ được hành vi đó khi thực hiện quyền định đoạt của mình. Điều kiện minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc là điều kiện đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá di chúc có giá trị pháp lý hay không, nhằm đảm bảo tính chính xác theo ý chí của người để lại di sản.
2- Người để lại di sản lập di chúc hoàn toàn tự nguyện, không bị chi phối về tinh thần, tâm lý hoặc thể chất bởi thủ đoạn hoặc hành vi lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép của người khác buộc phải lập di chúc.
3- Nội dung của di chúc không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
4- Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật.
Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được coi là hợp pháp là di chúc bằng văn bản, thỏa mãn các điều kiện trên và được sự đồng ý của cha mẹ, hoặc người giám hộ.
Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ, phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.
Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN