Đoàn kiểm tra 208 Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Bắc

15/09/2021 - 20:21

BDK.VN - Ngày 14-9-2021, Đoàn kiểm tra 208 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Triển khai học tập trong nội bộ đảng đạt 98,45%, trong đoàn viên đạt 65,75%, trong nhân dân đạt 64,57%. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình thực hiện với 4 nội dung: Xác định mục tiêu và định hướng phát triển huyện Mỏ Cày Bắc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề ra các giải pháp lãnh đạo góp phần thực hiện 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền cụ thể hóa và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận theo hướng phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng, xác định đầu công việc cụ thể. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận; đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền và vận động, hướng nội dung về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong đền bù, giải phóng mặt bằng, sản xuất sạch, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương xác định và chọn nội dung thi đua “Đồng khởi mới”. Phương châm “Hai chân - Ba mũi” được các ngành, địa phương triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 bước đầu có hiệu quả. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, phát triển mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nông dân.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy, đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Huyện đề ra đầu công việc cụ thể và giao cấp ủy thực hiện theo từng năm, có kiểm tra tiến độ thực hiện.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm rà soát văn bản cụ thể hóa của cấp tỉnh, Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động của huyện theo hướng rõ việc, rõ người để tổ chức thực hiện. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt nghị quyết, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện để giúp cấp ủy lãnh đạo điều hành theo đúng mục tiêu đặt ra. Riêng cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy phải làm tốt công tác đối thoại cả với dân và trong nội bộ để tạo sự đồng thuận, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nguyên tắt tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình

Tin, ảnh: Thu Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN