Đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

24/10/2021 - 20:53

BDK - Anh Nguyễn Văn Hải có nhu cầu tư vấn: Cha mẹ tôi có 2 con trai, anh tôi bị bệnh thần kinh phân liệt. Tôi (22 tuổi) là lao động chính trong gia đình nuôi cha mẹ đã 60 tuổi, cả 2 đều bệnh khớp không thể lao động nặng. Xin hỏi, đối tượng nào được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự (NVQS)?

Thắc mắc của anh được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

 - NVQS là sự thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, Nhà nước quy định rất cụ thể về NVQS cũng như các trường hợp được tạm hoãn, miễn NVQS.

- Các trường hợp được tạm hoãn NVQS:

Khoản 1 Điều 41 Luật NVQS năm 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

Luật cũng quy định công dân được tạm hoãn nhập ngũ trong trường hợp sau: là con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%; có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người thực hiện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định.

Ngoài ra, các đối tượng được tạm hoãn nhập ngũ gồm: cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

- Các trường hợp được miễn NVQS:

Khoản 2 Điều 41 Luật NVQS năm 2015 quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Luật quy định, công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ theo quy định nêu trên, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Về thẩm quyền cho tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định (khoản 1, Điều 42 Luật NVQS).

Công dân thuộc trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ phải làm đơn xin tạm hoãn hoặc miễn NVQS gửi đến UBND cấp huyện (nơi cư trú) kèm theo các tài liệu chứng minh điều kiện được tạm hoãn, miễn NVQS (có xác nhận của UBND cấp xã). 

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN