Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi

12/02/2012 - 17:21

Sáng 10-2-2012, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp để đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền, gửi gồm 7 chương và 39 điều.

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí về đối tượng áp dụng, chi bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân. Đề nghị mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các loại hình doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, các đại biểu nhất trí việc cần quy định rõ quyền và trách nhiệm của các nhóm đối tượng chịu tác động của Luật; đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với ngân hàng khi gặp tình trạng khó khăn; nên bổ sung quy định về việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền hủy tư cách thành viên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Đối với quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, hầu hết đại biểu nhất trí với quy định giao cho Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân; đề nghị quy định cụ thể sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong mạng an toàn tài chính như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính của quốc gia liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

Về phí bảo hiểm tiền gửi, các đại biểu đề nghị cần quy định phí Bảo hiểm tiền gửi cụ thể ngay trong Luật, nhằm tạo sự ổn định của Luật và tạo sự yên tâm cho người gửi tiền.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN