Gặp gỡ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/05/2021 - 06:37

BDK - Ngày 28-4-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố chính thức danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 87 người. Đây là những ứng cử viên được hiệp thương chọn lựa và giới thiệu để các cử tri bầu vào HĐND tỉnh. Dưới đây là ý kiến của các ứng cử viên trước thềm bầu cử ngày 23-5-2021.

Ông Đoàn Văn Đảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Đoàn Văn Đảnh

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu được trúng cử, với vai trò là người đứng đầu ngành nông nghiệp, tôi tham mưu cho lãnh đạo các cấp có chính sách, cơ chế để giúp người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây ra. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, chuyên canh, quy mô lớn theo chuỗi giá trị và có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao vào sản xuất, để tạo ra nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa có chất lượng tốt và sức cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các xã đạt tiêu chí NTM, NTM nâng cao, hướng đến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn đối với từng hộ gia đình và cuộc sống của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn.

Để đạt được những mục tiêu trên, bản thân tôi và ngành nông nghiệp cần phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên quê hương Đồng Khởi. Hướng đến đạt mục tiêu: “Nông nghiệp phát triển, nông dân giàu có, nông thôn đổi mới”.

Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến

Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi

Tôi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi. Tôi tâm niệm rằng là đại biểu của nhân dân không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, cảm thông những bức xúc của nhân dân mà phải có những hành động cụ thể, có quyết tâm lớn trong những vấn đề khó khăn, bức xúc mà nhân dân tin tưởng, gửi gắm cho mình. Với suy nghĩ đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi quyết tâm thực hiện những vấn đề như sau:

 Trước hết là tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan chức năng và HĐND tỉnh. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia xây dựng và phát triển Bến Tre giàu đẹp, trong đó các tôn giáo và chức sắc, tín đồ yên tâm tu hành, sống tốt đời đẹp đạo. Bản thân tôi cùng với Hội Nữ doanh nhân tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, kể cả trong và ngoài tỉnh tập trung vận động nguồn lực để hỗ trợ cho phụ nữ có điều kiện khởi nghiệp nhằm phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, tiếp tục chăm sóc tốt hơn về đời sống vật chất lẫn tinh thần của người có công, người nghèo, công nhân có thu nhập thấp.

Ông Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh

Ông Võ Công Bình

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ luôn đặt suy nghĩ của mình gắn liền với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, đầu tư, nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tham gia thảo luận, góp ý và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên hiện nay nhằm xây dựng xã hội an ninh, an toàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Trần Anh Thuy - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ

Ông Trần Anh Thuy

Tôi rất vinh dự và tự hào được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức rõ về vị trí và trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương. Tôi sẽ không ngừng nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện của nhân dân.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Từ đó, tôi sẽ có những đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, chính quyền các ngành, các cấp trong tỉnh có các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân. Đề xuất các chính sách phát triển kinh tế tỉnh nhà, nhất là định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những giải pháp đặt ra là: tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển gắn với định hướng phát triển về hướng Đông. Quan tâm những mô hình kinh tế hướng đến sinh kế cho người nghèo và nhất thiết phải kết hợp với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, tìm kiếm nhiều giải pháp khả thi và phù hợp với địa bàn tỉnh để kiến nghị HĐND tỉnh tìm kiếm thông tin đầu tư và hợp tác cho tỉnh nhà. Đề nghị tỉnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó vai trò tuyển chọn, sàng lọc và dẫn dắt của các hiệp hội, Hội Doanh nhân, Hội Doanh nghiệp và đoàn thể là rất quan trọng, nhằm giảm, tránh hiện tượng bội thực, giao nguồn lực không đúng người sẽ không hiệu quả.

Bà Phùng Anh Thục Đoan - Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Bà Phùng Anh Thục Đoan 

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với tôi là vinh dự và trách nhiệm. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là điều kiện để tôi đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp phát triển ngành, địa phương tốt hơn. Rà soát, điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tích cực tham gia chuỗi sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh… nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của địa phương gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn với mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60% năm 2020 lên 70% năm 2025. Trong đó, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Thực hiện phương châm “Đồng hành, chân thành, phát triển, hiệu quả” của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, bản thân tôi không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Ông Võ Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Ông Võ Thanh Tùng

Vinh dự được giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Nếu được trúng cử, bản thân tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc khoa học để phục vụ nhân dân. Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gắn bó với nhân dân để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kiến nghị chính quyền các cấp có liên quan kịp thời giải quyết.

Đối với các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, tôi sẽ kiến nghị, tham gia thảo luận thể hiện chính kiến của mình theo nguyện vọng cử tri trong các kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét có chủ trương, giải pháp phù hợp với lợi ích nhân dân. Tham gia giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước tại địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tôi sẽ cùng với chính quyền địa phương thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân định kỳ tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân được nắm và hưởng ứng thực hiện, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có tác động trực tiếp đời sống nhân dân dân. Tích cực phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những khó khăn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ông Hà Quốc Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Ông Hà Quốc Cường

Thật tự hào khi tôi được sinh ra, lớn lên và được cống hiến từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Đồng Khởi anh hùng. Tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng ý chọn cử, được  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Lắng nghe, hiểu đúng và quyết tâm hành động” là phương châm hoạt động của tôi từ trước đến nay. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu chọn là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương châm này sẽ được thể hiện rõ hơn. Tôi sẽ sâu sát lắng nghe để tiếp nhận những mong muốn, nguyện vọng của cử tri, những kiến nghị và cả những đóng góp của quý cử tri. Trên cơ sở đó, tôi sẽ cân nhắc từng vấn đề để đề xuất những chủ trương, chính sách mang tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển của một địa phương giàu truyền thống cách mạng và đang có khát vọng vươn lên, sánh vai với khu vực và cả nước.

Với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng, nhất là về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Đẩy mạnh các phong trào có tính giáo dục cao, kịp thời phát hiện tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình, qua đó cổ vũ và nuôi dưỡng những giá trị đẹp, nhân văn trong thanh thiếu niên. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực để nuôi dưỡng những giá trị đẹp, hạn chế vấn đề bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Ông Phạm Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường An Hội, TP. Bến Tre

Ông Phạm Văn Trung

Tôi rất vinh dự được quý cử tri tin tưởng bầu chọn tôi làm đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua quá trình công tác trong nhiệm kỳ qua, tôi được quý cử tri hỗ trợ, giúp đỡ. Đồng thời, bản thân luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Vì vậy, nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tiếp tục cố gắng dành thời gian tham dự đầy đủ các kỳ họp và tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ hợp HĐND, tiếp công dân theo luật định. Lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Làm tốt nhiệm vụ mình đang đảm trách ở địa phương sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố, của tỉnh. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, tôi sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với tập thể cấp ủy thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố và của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ mới, tỉnh và TP. Bến Tre đã đề ra nhiều mục tiêu, định hướng lớn về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, với chuyên môn và kinh nghiệm bản thân có 10 năm làm việc ở ngành quản lý đô thị, quản lý quy hoạch phát triển đô thị, kết hợp vai trò trách nhiệm của người đại biểu tôi sẽ tham gia thảo luận, góp ý kiến giúp HĐND tỉnh xem xét quyết định các chủ trương về quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo định hướng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh (đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Ông Vũ Thanh Hải

Trong nhiệm kỳ qua, bản thân tôi luôn nỗ lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối để cử tri thể hiện quyền làm chủ của mình. Tôi thường xuyên đưa ra các ý kiến thảo luận có trách nhiệm, sát với thực tế được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm ghi nhận, góp phần vào sự thành công của các kỳ họp cũng như các cuộc giám sát của HĐND tỉnh.

Tôi đã kịp thời triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng vào sự đổi mới và phát triển của tỉnh cũng như huyện Mỏ Cày Nam. Thông qua nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều dự án, mô hình sản xuất và cả ý tưởng khởi nghiệp đã được triển khai, trong đó, có mô hình dừa hữu cơ tại Mỏ Cày Nam đạt diện tích 3.000ha. Về kết cấu hạ tầng, đã tài trợ vốn, đưa vào sử dụng Dự án quốc lộ 60 mới với tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng nối liền cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên.

Trong 5 năm qua, tôi đã đồng hành cùng đơn vị công tác trực tiếp thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng với nhiều hoạt động thiết thực.

 Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Là lãnh đạo chi nhánh của một ngân hàng quốc doanh có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quý bà con vay vốn. Đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình, dự án có hiệu quả; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo đầu ra cho các mặt hàng nông sản địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Phạm Xuân Đông - Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam

Ông Phạm Xuân Đông

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được cử tri tại cơ quan, đơn vị và  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời tâm thế rất phấn khởi và tự hào nhưng cũng ý thức được trọng trách lớn lao vì mình là một cán bộ Đoàn, đại diện cho tổ chức Đoàn tại địa phương để tham gia ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là ứng cử viên trẻ và là cán bộ Đoàn đương nhiệm nên tôi rất quan tâm đến các chính sách liên quan đến thanh niên, nhất là công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp. Ngoài việc tạo cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật thì những người trẻ cần phải được định hướng, dẫn dắt để xây dựng một khát vọng làm giàu cho bản thân, cho gia đình, quê hương, dám dấn thân, dám chấp nhận thất bại để tích lũy kinh nghiệm cho sự thành công và phát triển bền vững.

Với trách nhiệm là người đại biểu dân cử, tôi quan tâm đến chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân được sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội; đề xuất các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi. Tôi sẽ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng để cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể để kết nối, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện những nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bà Phạm Thị Thanh Thảo

Tôi vinh dự được quý cử tri tín nhiệm làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề, đồng thời cơ hội để tôi có điều kiện gần gũi và chia sẻ người dân nhiều hơn với cương vị người đại biểu nhân dân đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nếu được quý cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bằng sự quyết tâm của mình tôi sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm của người đại biểu để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành thời gian nhiều hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe, gần gũi, hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm. Không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện mọi mặt để nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn có thể tham gia ý kiến và biểu quyết có trách nhiệm các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND trong quá trình xây dựng nghị quyết cũng như ban hành chính sách.

Với thông điệp “Lắng nghe - Đồng hành cùng người dân”, tôi sẽ tích cực tham gia giám sát về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giám sát đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giám sát việc đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, việc thực hiện các công trình, dự án… liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Dù ở cương vị nào, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm tôi cam kết sẽ luôn quan tâm, theo dõi những nội dung trong chương trình hành động này và đề xuất giải pháp, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, HĐND tỉnh trong quá trình công tác của mình.

 T. Huyền - P. Tuyết - T. Đồng - A. Nguyệt (ghi nhận)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN