Giải quyết 25 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân

05/09/2021 - 18:35

Tháng 8-2021, ngành thanh tra tỉnh tiếp nhận 66 đơn của công dân. Trong đó, đã chuyển 41 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, thụ lý giải quyết 25 đơn.

Thanh tra tỉnh đã giải quyết và đã có quyết định giải quyết 5/13 đơn khiếu nại, còn 8 đơn đang tiếp tục xác minh; giải quyết xong 1 đơn tố cáo; giải quyết xong 19 đơn kiến nghị và đã có văn bản ban hành giải quyết.

Thanh tra tỉnh cũng đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 3 đơn vị. Bước đầu đã có kết luận 2 cuộc/2 đơn vị, không phát hiện sai phạm.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN