Giải quyết 48 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân

03/09/2023 - 17:31

BDK - Trong tháng 8-2023, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 389 lượt/399 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 240 lượt/261 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 149 lượt/138 người.

Nội dung tiếp công dân: khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Toàn tỉnh tiếp nhận 241 đơn, trong đó, có 47 đơn không đủ điều kiện xử lý, 194 đơn đủ điều kiện xử lý; đã chuyển trả và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 58 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước 136 đơn (gồm 30 khiếu nại, 1 tố cáo, 105 kiến nghị và phản ánh).

Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 48/136 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 16 đơn khiếu nại, 32 đơn kiến nghị và phản ánh; đang xem xét giải quyết 88 đơn (còn trong hạn giải quyết).

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN