Giải quyết 73 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của công dân

29/11/2022 - 10:24

BDK.VN - Trong tháng 11-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 307 lượt với 338 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 184 lượt/175 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 123 lượt/153 người.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các khiếu nại (KN) liên quan đến đất đai, tranh chấp lối đi, đất tập đoàn sản xuất; KN liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa; tố cáo (TC) về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 172 đơn. Trong đó, có 4 đơn không đủ điều kiện xử lý, 168 đơn đủ điều kiện xử lý; chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm giải quyết 24 đơn; có 144 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước gồm: 10 KN, 2 TC, 132 kiến nghị và phản ánh.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 73/144 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 2 KN, 1 TC, 70 kiến nghị và phản ánh; đang xem xét, giải quyết 71 đơn (còn trong thời hạn giải quyết).

Đ.Chính

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN